Vintersolhverv er et af præstindens årlige ritualer til fejring af lysets og livets cyklus. Siden efterårsjævndøgn hvor lys og mørke var lige, har mørket stille og roligt i den ydre verden dæmpet lyset, og inviteret os til at rejse indenfor i vores eget indre, til at reflektere over året og til at mærke livet på nye måder. For mennesker der er vant til at være i og primært lever i den ydre verden, kan denne rejse være skræmmende, ja for nogen endog ligefrem ubehagelig. Den manglende lyst til at kigge indad kan skabe modstand på mørket og endog også ende i det man i moderne sprog kalder vinterdepression. Set med andre øjne kunne denne indre tilstand også være et kald fra dit indre om at se og ære de følelser der ikke får plads på andre tider af året. At give rum og plads til at mærke disse følelser som ellers ikke får plads i den ydre travlhed.

Vintersolhverv er toppen af denne indgang i ”mørket”. Tidsforskellen i disse dage er næsten ikke målbar. Først om et par dage øges de lyse timer med 1 minut, og herfra går vi fremad i lyse timer indtil disse topper omkring den 21. juni 2023.

I gamle dage var vi som menneskehed meget mere opmærksomme på vigtigheden af solen for vores overlevelse. Uden sol ingen afgrøder, uden afgrøder sult og død. I disse mere ”moderne” tider handler det mere om en psykisk overlevelse, for selv om de fleste af os godt ved at vi dybest set ikke kan overleve uden vores kære broder sol og lyset, så er det ikke mange der direkte anerkender og værdsætter det. Indirekte bliver tiden fejret gennem jul, men det er de færreste der egentlig er bevidste om hvad det er vi fejrer i denne tid. Den oprindelige årsag er druknet i traditioner, travlhed og for mange er tiden præget af en form for pligtfølelse frem for at være lystbetonet.

Personligt nyder jeg mørket lige så meget som lyset. Jeg elsker at sidde ude sent om aftenen i mørket og mærke den stilhed og ro der udfolder sig på denne tid. Mine fysiske sanser får ro, så jeg mere mærker alt det der foregår i det indre. Det er en magisk oplevelse at skabe i og med mørket, og mærke den intensitet der opstår af denne stilhed og den mere åbenbare kontakt til energiverden, når alle andre ydre impulser dæmpes.

Vintersolhverv er endnu et pejlemærke hvor vi har mulighed for at lave status på vores liv. ”Mørket” har toppet, og adgangen til dit indre er på sit højeste. På denne dag ligger der en kæmpe invitation til dig om at kigge tilbage på det år der er gået, og se hvad der virker og hvad der ikke længere virker. Vær modig og kærlig over for dig selv. Hvad skal du lade blive i 2022? Hvad er ikke længere hensigtsmæssigt at tage med videre til dette nye solår i dit liv?

I dag fejrer jeg solhvervet ved at opstarte mine visioner for 2023. I dag begynder jeg den proces hvor jeg bliver bevidst om det nye der skal skabes i det nye år. Senere tænder jeg et lys, og med det lys som jeg tænder, stiller jeg den flamme til rådighed som vildfarne sjæle kan bruge til at finde hjem. Ved at holde lyset tændt i mørket i denne første brydningstid efter solens begyndende indtog, holder min sjæl flammen for kærligheden og lyset i verden. Senere igen laver jeg min liste over det der skal blive i 2022, siger tak for hjælpen og for alt det har gjort og brænder listen af som en rituel afbrænding og afslutning.

Rigtig glædelig vintersolhverv ❤

Har du lyst til at gå lidt dybere med Vintersolhverv, så kan du læser mere i “4 enkle trin til en dybere oplevelse af Vintersolhverv”
som du finder på (tryk på linket her): Hjertetemplet