Den 1. november markerede skiftet imellem sommerhalvåret og vinterhalvåret.

I naturens cyklus betyder det en periode hvor energien trækkes dybt indad og fokuset er mere introvert.

For os mennesker, der jo også er en del af naturen, inviterer det ligeledes til integration af alt det der er sket det sidste halve år, refleksion over hvor vi er nu, og hvad der er vigtigt for os i vores liv. Hvad arbejder vi færdigt med og giver slip på, og hvilke nye frø er spiret og skal passes og plejes til høst de(t) kommende år?

Denne proces skal have tid, og lige som vores fordøjelse af vores mad gennemgår bestemte fysiske processer for at vi får næring deraf, på samme måde bruger også sindet og personligheden “bestemte” processer til at fordøje de ting vi oplever. Processer der kan være forskellige fra person til person. Disse processor er især fordelagtige at benytte i den kommende tid (måneder), hvor hele energien på vores halvdel af kloden naturligt trækker sig indad.

Dette er en proces der er naturlig og nødvendlig for alle uanset om vi er ekstroverte eller introverte, og der findes ikke en facit der gælder alle. Vigtigheden ligger i at finde den metode der virker allerbedst for dig, være tro mod den, og så ellers benytte den støttende energi fra naturen i og omkring dig til processen.

Jeg er introvert i min opladning i forvejen, men i den sidste uge har energien for mig været ekstra indadgående i forhold til hvad den “plejer” (derfor kommer dette indlæg også først ud nu i stedet for 1. november som “planlagt” ;-) ).

Efter en spændende og meget dyb uge med Skotlands-rejse som hovedtema, og hvor jeg fik et dybt møde med min sjæl, er der en masse der processeres og falder på plads inden i mig. Ny sjælsviden er blevet mig givet, og integrering af denne samt oprydning på flere områder er nødvendigt. Det udtrykker sig også i det ydre, hvor jeg den sidste uge har ryddet op, flyttet rundt på tingene og gjort rent. Som i det indre, så i det ydre :-D

Min opfordring til dig er:

Ær din krop og dit sinds naturlige behov for indadvendthed, stilhed, alenetid eller hvordan det udtrykkes hos dig, og benyt dig af muligheden for naturens støttende energi til disse processer. Og skulle du samtidig få en stor trang til at rydde op eller ud, eller til at gøre rent, så er det en helt naturlig bivirkning af den indre oprydning :-D

Jo mere du tør være med dig selv og de indre oprydningsprocesser, jo lettere bliver det at være i og med verden og alt vi spejler deri. Og pludselig bliver vinteren og mørket en gave og en mulighed i stedet for noget der bare skal overstås.

Husk intet er permanent, det eneste sikre er at alting forandrer sig  

Glædelig kærlig fordybelse i dit eget smukke indre

Kærligst Thirajane