Kære jer

Jeg har lyst til i dag at dele lidt mere om de hellige nætter. De tankefrø og tekster, som jeg deler med jer i “Inspirationer til De 12 hellige nætter før og efter jul” email-serien, er én måde at arbejde med disse energier på.

Tiden op til den 24. december bliver normalt, i et esoterisk perspektiv, anset for at være en forberedelsestid. Det er her ”disciplen” gør sig klar. En form for at gøre sindet rent til at modtage de åndelige impulser, der kommer i de sidste 12 hellige nætter.

Alle mennesker, uden undtagelse, får disse frø i denne tid, uanset om de er bevidste om dem eller ej, og uanset om de arbejder med tankefrøene eller ej.

Der hvor dette arbejde gør en forskel er der hvor vi lægger intentionen og vores opmærksomhed. Gennem det bevidste arbejde med at læse tankefrøene, mærke dem og fornemme hvad de gør i os, bliver vi bevidste samskabere med vores højeste selv, helheden og universet.

Men selv dette arbejde bliver sat til side ved den måde vi vælger at gå ind i dette arbejde på. Intention og bevidstheden om, hvordan vi er i denne periode har en endnu større værdi end hvilket værktøj vi vælger at bruge.

Den største øvelse i denne klargøring og indre oprydning må derfor ligge i at gøre sit sind parat. Dette gøres primært gennem at strække og flexe vores væremåde (ligesom når vi strækker og flexer vores muskler og sener for større bevægelighed), således at denne bliver til størst mulig glæde for os selv og helheden.

Jeg håber, at de tekster, som jeg deler med jer her til de enkelte tankefrø, kan hjælpe jer i dette stræk og flex – og inspirere til at gå endnu dybere ind i hjertet og foretage den indre rengøring, således at også I får endnu større glæde i og ved jeres liv.