Som nævnt i mit sidste blogindlæg (se link hertil nederst i indlægget) findes der flere gamle esoteriske, kristne og før-kristne traditioner til forberedelse på den indre rejse man kan vælge at tage i forbindelse med lysets komme i perioden efter 21. december og indtil starten af januar.

Nedenstående eksempler er blot til inspiration, og er derfor ikke en udførlig gennemføring af metoden.

Herunder er et par eksempler fra den esoteriske tradition

I en gammel Rosenkreutzisk tradition arbejder “disciplen” i adventstiden med følgende områder op til De Hellige nætter der starter den 24. december. Denne forberedelse handler om renselse af de fysiske lag op til arbejdet med de mere åndelige områder og lag. En renselse af de lag der gør os til mennesker, og en indre opdagelse og oplevelse af hvor vi er i de pågældende områder, og hvor vi har potentiale for at forbedre os. Det er klart at dette arbejde kun kalder på den der har nået det stadig hvor han/hun kan se en idé i at arbejde med sig selv, og forbedre de områder der ikke fungere så hensigtsmæssigt i forhold til helheden. Derfor bruges ordet “discipel” i denne sammenhæng/tradition (det er ikke et ord jeg normalt selv bruger).

For at gøre nedenstående øvelse lettere kan det måske være en fordel at nøjes med at kigge på den forgangne uge i forhold til de enkelte arbejdspunkter. Spørgsmål du kan stille dig selv, kunne være: Hvad kunne kunne have været bedre? Hvordan kunne du forestille dig, med din nye viden, at du kunne gøre det fremover?

  • 1. Advent. Her arbejdes der med at undersøge vores handlinger ud fra et renheds- og retfærdigheds-synspunkt.
  • 2. Advent. Her arbejdes der med at undersøge vores tales virkninger, og den påvirkning det vi udtrykker (både mundtligt og skriftligt) har på os selv og andre.
  • 3. Advent. Her arbejdes med at kigge på vores følelsesliv og hvilken indflydelse det har i vores (og andres) liv.
  • 4. Advent. Her arbejdes med at kigge på vores tanker, og den påvirkning de har på de 3 forgående emner.

Det er klart det kræver sit at vende blikket indad og arbejde med disse emner. Især i den tid hvor vi som kollektiv enhed har besluttet at modsætte os naturens rytme og de fleste i stedet stresser for at få det hele til at gå op. En mulighed kan være at sætte sig og meditere hver advents søndag på den pågældende advent-søndags emne. Og så vær kærlig med dig selv i forhold til hvor du er. Det er ikke nogen konkurrence, ej heller en mulighed for at slå dig selv i hovedet, fordi du sagtens kunne gøre det bedre. Hvem af os kan ikke det. Nej, det er en mulighed for en årligt status hvor vi i balance med den naturlige rytme kan lave vores årlige review (gennemgang), og tage tiden til at se hvor vi egentlig er i forhold til hvad vi godt kunne tænke os at være som menneske på de forskellige områder og i de forskellige roller vi nu har i vores liv. Det første skridt i forandring er at erkende hvor vi starter fra.


Her er en anden metode som måske kan være til inspiration. Rudolf Steiner har ligeledes arbejdet med advents-traditionen som forberedelse til de 12 hellige nætter, og nedenfor er inspirationer fra ham til en tekst man kan fokusere på, på den enkelte advents søndag. Lidt a la tankefrøene.

  • 1. Advent: “Jeg vier mig til kærlighedens åndstjeneste, ånden, som skal fødes i mig.”
  • 2. Advent: “Jeg forbereder mit hjerte, og nedbryder det negative deri, således at der bliver rum for det guddommelige i mig.”
  • 3. Advent: “Jeg vil ikke gøre nogen noget ondt. Jeg vil tilgive alt.”
  • 4. Advent: “Jeg bestræber mig på at vågne op i mennesket, for kun da kan jeg som gudesøn gøre Guds rige synlig i verden gennem mig selv, min holdning og mit virke.”

På samme måde som med den Rosenkreutziske tradition, kan du også her gå ind i hver inspiration og mærke efter hvordan den føles i dig, og hvad du føler dig inspireret til at gøre ud fra den.

Læs mere om advent i indlægget den 10. december 2017 om 2. Advent. Det finder du her:
http://thirajane.dk/2-advent

Glædelig 3. søndag i advent og forsat god forberedelsesrejse mod lysets komme